Erkenning discriminatie & racisme

Ik breng graag een nieuwtje van de afgelopen week extra onder de aandacht, namelijk dat discriminatie en racisme erkenning hebben gekregen binnen de politie in Nederland, daar hebben diverse mensen zich voor ingezet (ControleAltDelete, KRO-NCRV, CoBo, Maria Mok, Meral Uslu, deelnemers vakbonden en van de politie) en het is ze gelukt ook! Ik hoop dat dit een oplossing vormt voor hen die het nodig hebben. Zo zie je maar weer dat waar een wil is ook een weg wordt gevonden. Ik hoop dat deze gewaarwording het begin is van de erkenning van discriminatie en racisme in andere onderdelen van onze samenleving zodat we gezamelijk naar passende oplossingen kunnen blijven zoeken.

Ondanks dat ik blij ben dat er erkenning is voor discriminatie en racisme binnen de politie zijn we er (nog) niet.

Mijn eerste ervaring met discriminatie, (vanwege mijn ras) was toen ik 8 was, daarna volgden nog meer gebeurtenissen op de middelbare school, op het werk, alleen dacht ik vroeger dat het een enkeling betrof en met de gebeurtenissen van de afgelopen 13 jaar is het mij wel duidelijk geworden dat dit een veel grotere uitdaging betreft en er zelfs sprake is van institutionele discriminatie.

Helaas moet ik melden dat met wat ik heb meegemaakt en nog steeds mee maak ik me wel degelijk gediscrimineerd voel omdat ik met zekerheid weet te stellen dat ik anders wordt behandeld:

-Waarom kon de situatie waarbij ik vernielingen en overlast heb moeten verduren aan mijn eigen woning en waarvoor ik ook aangiften heb gedaan, niet worden opgelost? Deze situatie heeft geduurd vanaf zeker 2008 totdat ik het huis in 2019 had verkocht.

-Waarom kon er in de gemeente waarin ik mijn eigen woning had een false melding van hennepkwekerij op mijn naam geregistreerd worden en was deze false melding daarnaast nog gedeeld met andere instanties?

-Ik was getipt dat ik mogelijk op een zwarte lijst sta, waarom was het nodig mij op een zwarte lijst te zetten en dat ik tot en met in het buitenland moest merken dat ik plotseling van de ene dag op de andere, als een veroordeelde crimineel werd behandeld, zonder hierover geïnformeerd te worden!?

-Waarom moest de bank waar mijn hypotheek liep, bij het verkopen van de woning (1) buiten de notaris om gelden terugvorderen!? En (2) was niet alleen de hypothecaire lening niet afgemeld maar was ook een achterstand die jaren te voren was ingelopen (2017) ook niet afgemeld (in 2020)!?

-Waarom is het nodig dat mensen worden aangestuurd in de plaats waar ik nu woon om mij te terroriseren (zo voel ik me ook echt!), door onrechtmatig onze woning binnen te treden, ons te stalken, onze rust te verstoren, vernielingen te plegen aan onze eigendommen, zelfs aan de woning die we huren, onze privacy dusdanig te verstoren dat we niet normaal gebruik kunnen maken van onze eigen internet faciliteiten en met anderen kunnen communiceren of laat staan te werken en ons te ontnemen van onze basale mensen rechten. Onze privacy die dagelijks wordt geschonden door gespreken af te luisteren, in te breken op apparaten (mobiel, computer). Van de meldingen die zijn gedaan en de pogingen daarvan aangifte te doen, is uiteindelijk niets gekomen. Waarom kan deze situatie gewoon continueren ondanks de meldingen die ik heb gedaan?

Dat discriminatie en racisme in Nederland voorkomen is voor mij een feit, het komt in vele landen over de wereld voor daarin is Nederland niet uniek. Het wordt problematisch als we het niet onderkennen en doen alsof het er niet is, terwijl het een giftige werking heeft en daardoor de potentie heeft om heel veel schade aan te richten aan onze samenleving en de onderlinge verstandhoudingen daarin en dat is niet alleen verschrikkelijk zonde maar ook volkomen onnodig denk ik. Daarnaast heeft het ook zijn weerslag op hoe Nederlanders buiten Nederland worden gezien.

Tijd om hier bewust van te worden en naar dat bewustzijn te acteren.

%d bloggers like this: