Extreme ervaringen met grens overschrijdend gedrag

Goedevrijdag – Alles wat is begonnen, komt nu tot zijn eind

white and brown bird near body of water under blue sky at daytime
Photo by Sindre Strøm on Pexels.com

Ik heb besloten mijn ervaringen te delen met betrekking tot “Grens overschrijdend gedrag”, welke zich hebben voorgedaan vanaf ongeveer 2008 tot aan heden, zo’n 14 jaar en het gaat nog steeds door.

Ik deel het omdat het tijd is dat het naar buiten komt. Het is tijd dat het stopt, alle negativiteit die was begonnen eindigt vandaag. Hiermee wil ik jullie bewust maken van zaken die gebeuren. Ik deel het zodat je jezelf ook beter kunt weren.

De zaken die ik onder jullie aandacht gaan over terreur, onderdrukking, intimidatie, frauderen, oplichting, smaad/laster, discriminatie en het compleet ruineren van mensen levens.

-Nadat ik 2004 een eigen woning had gekocht, vonden er vanaf 2008 zo’n beetje vernielingen plaats. Nadat dit uit de hand begon te lopen ben ik ermee naar de politie gestapt, dit leverde niets op.

-Ik bemerkte rond 2013 voor het eerst dat ik werd achtervolgd wanneer ik in de auto reed.

-Ik vertrok in 2014 naar het buitenland waar ik uiteindelijk 5 jaar had gewoond en gewerkt aan het einde waarvan ik besloot terug te keren naar Nederland.

-Na terugkomst in NL bleek:

-Voor mijn terugkeer verkocht ik mijn eigen woning (apr 2019). Enkele weken na het passeren van de akte werden gelden weer teruggevorderd door de bank. Er werd toen gedreigd de hypothecaire lening niet af te sluiten als ik het geld niet terug zou storten. Ik stortte het terug. Om er later achter te komen dat de hypothecaire lening toch niet was afgesloten (aug 2020).

-Bij terugkomst (dec 2019) kon ik geen woning vinden en me niet inschrijven in het BRP. Uiteindelijk vond ik in aug 2020 een woning. Werk vinden lukte mij eerst ook totaal niet. Ik vond uiteindelijk een opdracht in België voor 6 maanden. Daarna hield het op. Ik vroeg WW aan in NL. Ik had iets van 24 jaar rechten opgebouwd, door vertrek kwam daar een onderbreking in maar doordat ik pas in augustus was ingeschreven kon ik geen aanspraak meer maken op de jareneis die voor WW gold. Alleen de weken eis, ik verwachtte dus 75% te verdienen van mijn toen laatst verdiende inkomen in ieder geval voor de duur van 3 maand. Wat ik uitgekeerd kreeg was de eerste maand 12,5%, de tweede maand 24% en de derde maand 29%. Toen ik alweer aan het werk was kreeg ik nog 5,8% nabetaald. Dus met de betaalde sociale premies had ik rechten opgebouwd waar ik nagenoeg geen aanspraak op kon maken toen ik het nodig had. Waar is de gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid hierin?

-In 2020 zag ik een nieuws reportage over de “Toeslagen Affaire” en het illegale fraudesysteem dat word aangehouden en schrik! Ik heb nooit toeslagen gehad maar ik herkende wel hoe de mensen behandeld werden. Ik besluit uit te zoeken of ik in dat systeem sta.

-Neem contact op met RTL Nieuws, levert niets op

-Neem contact op met de Belastingdienst, levert niets op.

-Ik besluit bij nagenoeg elke overheidsinstantie en instelling enz. waarmee ik iets te maken had mijn gegevens op te vragen en kom er zo achter dat in 2021 dat de Gemeente waar ik woonde op mijn naam een registratie had gedaan dat er een hennepkwekerij op mijn adres zou zijn aangetroffen. De gegevens waren gedeeld met meerdere instanties van justitie en politie enz. Bij navraag wat de constatering was en waarom de melding er nog stond? Werd geantwoord dat er geen hennepkwekerij was geconstateerd, waarom ze de melding niet correct hadden afgevoerd was niet duidelijk daarvoor hadden ze wel excuses aangeboden. Het feit dat deze manier van werken zware consequenties heeft gehad, werd afgedaan als daarvan zijn ze niet op de hoogte. Einde verhaal wat hun betreft.

-Het is in deze tijd dat ik door het opvragen van mijn gegevens bij de BKR achter kwam dat de hypotheek niet was afgesloten. Het is zaak om je BKR registraties goed in de gaten te houden en te beoordelen of die wel juist zijn of niet.

-Ik ben door een raadsheer geattendeerd op het feit dat mijn situatie lijkt te duiden alsof ik op (een) zwarte lijst(en) ben geplaatst, buiten mijn mee weten om.

-Het is in deze tijd dat ik e-mails van die notaris op wil zoeken in verband met de verkoop van de woning van mijn zus (zie ook beneden de ervaringen van mijn zus) en geen toegang meer heb tot mijn mailbox. Ik kan niet eens mijn wachtwoord resetten, ik vind dat vreemd. Ik besluit ook de Autoriteit Persoonsgegevens te bellen, kan dit allemaal zomaar? Ik krijg advies, dit kan inderdaad niet zomaar volgens privacywetgeving. Ik werd zelfs geattendeerd dat mijn mailbox gehackt zou zijn. Ook de zwarte lijsten zijn aan restricties verbonden, daarvoor moest ik bij diverse partijen inzicht vragen in mijn gegevens om te kunnen achterhalen of ik op de lijst sta. Doordat je niet weet op welke lijst je staat, weet je ook niet direct bij welke organisaties je je gegevens moet opvragen EN als je gegevens op een frauduleuze wijze bij een organisatie/instelling terecht zijn gekomen, hoef je niet te verwacht niet dat ze zullen beamen dat ze je gegevens hebben vastgelegd en hebben uitgewisseld met deze of gene! Ik ben bewust geworden van gegevens brokers, die hier een cruciale rol spelen.

-Bij de huur woning die ik had gevonden moest alles dusdanig verzuurd worden dat het hier nauwelijks leefbaar is geworden noemen.

-Het begon met gestalked worden, lopend in de auto maakte niet uit. Geprobeerd aangifte te doen maar het was niet mogelijk aangifte te doen.

-Escaleerde naar mensen (die ik niet ken) die het nodig vinden om confrontaties aan te gaan, intimidaties, een van de honden wordt terwijl hij in de tuin staat verwond.

-Escaleert weer verder naar het betreden van de tuin, het plegen van vernielingen. Ook hier aangifte van gedaan. Heeft tot niets geleid.

-Escaleert weer verder als ik bemerk dat mensen zich met een sleutel toegang verschaffen tot mijn huis! Ik monitor het en doe melding van huisvredebreuk. Heeft ook tot niets geleid.

-Escaleert verder wanneer onze basale mensenrechten op privacy verder worden geschonden, elke communicatie wordt afgeluisterd en waarvoor? Welk recht heeft men om dit te continueren? Daarnaast wordt er continue in gebroken op communicatiemiddelen (mobieltjes, computers). Sterker zelfs, gespreken worden soms geblokkeerd, of de kwaliteit wordt negatief beïnvloed. Recentelijk Belastingaangifte indienen werd geblokkeerd, ik ben veel tijd kwijt de blokkade te omzeilen. Het publiceren van Blogs/Vlogs werd geblokkeerd. Zelfs als ik thuis werk ondervind ik blokkades!

-Mijn zus heeft een zoontje en woont in een koopwoning, zij maakt intimidaties en onderdrukking mee wanneer een conflict over verwondingen die haar kind op school oploopt en eindigt in intimidaties over uithuisplaatsing die uiteindelijk daadwerkelijk in gang wordt gezet en dat ze gedwongen wordt haar huis op vrijwillige basis te verkopen (waarom niet executie?). Ze weigert en wordt aangezet om derden uit de familie of vriendensfeer voor haar de akte te laten passeren bij de notaris. Het verzoek doet ze aan mij, ik vind het vreemd, ik ken alleen executie verkoop dat lijkt hier niet op maar doe het toch omdat ik geloofde dat het legaal was. Gevolg ze voelt zich zo onder druk gezet en vlucht, de e-mails die mijn zus had doorgestuurd blijken na een tijdje uit mijn mailbox te zijn verdwenen.

Ik heb het gehele gebeuren ook besproken met het “College voor de rechten van de mens”, ook die konden buiten het registeren van de gemelde gebeurtenissen weinig betekenen.

Ik besloot me te richten aan de Centrale Overheid met een brief aan alle fractievoorzitters. Ik ontving een reactie van een van de partijen, het kwam erop dat zolang deze gebeurtenissen als individueel worden beschouwd het niet kan worden aangepakt.

Deze ervaringen zijn heftig en hebben veel impact gehad op mij en iedereen in mijn familie en directe omgeving. Als er mensen zijn die deze gebeurtenissen herkennen en graag met anderen van gedachten willen wisselen hoe hiermee om te gaan, verzoek ik je een bericht te sturen.

%d bloggers like this: