VLOG on embracing your spirit

English

This VLOG serves as an introduction VLOG for a series of VLOGS which I will be hosting. They will focus on providing guidelines on how to actually align yourself with your Life Purpose.

There is a new, like age upon us, this age is a highly spiritual age and it requires us to become aware!

I am dedicating this VLOG to those wishing to embrace their own spirit, allowing them to pursue their Life Purpose. It is also intended for those ready for the next step after embracing their own spirit and that is to embrace God in your life, because I found out that if you choose to, God will be able to communicate with more clarity with you and reveal things to you, like his plan for you.

My objective is to assist as many people as is possible to align themselves with their Life Purpose and in a most practical way. This will increase their positivity, their sense of happiness and wholeness (amongst other things) and their interconnectedness on both a spiritual level as well as on a worldly level and even more important it will keep us safe, because by not embracing our spirit we leave a (crucial) part of ourselves vulnerable to be exploited.

Some of the topics which will be covered in the VLOGs:

1 – What we are

2 – The importance of free will

3 – The difference between negativity and darkness

4 – Becoming aware

While walking on my own path in pursuit my Life Purpose, I actually recognized two notable stages. In the first stage I embraced and connected with my own spirit by increasing my awareness, the second stage started as I recognized the hand of God throughout my life as I was aligning my own spirit with Gods Divine Universal Energy. The second stage involved exploring and deepening my connection with God. It made me realize that not only am I a part of the Divine Universal life energy, as is everyone else, but also how God is guiding and even shielding us from challenges which are not intended for our highest self, even when we do not see his plan or even acknowledge his existence! So this is another level of connecting which is also available to us which has the potential to elevate us to unseen heights while in this world.

Dutch

Deze VLOG dient ter introductie van een serie van VLOGS welke ik zal hosten. Ze focussen zich op het voorzien van richtlijnen om jezelf in lijn te brengen met je levensdoel.

Er is een soort van nieuw tijdperk aangebroken, het is een tijdperk van verhoogde spiritualiteit en het verlangt van ons dat we onze bewustzijn verhogen!

Ik draag deze VLOG op aan hen die zich met hun eigen ziel wensen te verenigen zodat ze in staat worden gesteld om hun levensdoel te vervolgen. Het is ook bedoeld voor hen die klaar zijn om de volgende stap te zetten na de vereniging met hun ziel, namelijk zich te verenigen met God. Ik ben er namelijk achter gekomen dat, als je daarvoor kiest God met meer duidelijkheid met je kan communiceren en zaken aan je kan openbaren, bijvoorbeeld wat jouw doel is hier op aarde.

Mijn doel in deze is zoveel mogelijk mensen te helpen om op een praktische manier hun levensdoel te vervolgen. Dat verhoogt de positiviteit, gevoelens van geluk, compleetheid en verbondenheid om een aantal zaken te noemen en daarnaast biedt het ons veiligheid omdat ik heb gemerkt dat wanneer we ons niet verenigen met onze ziel een cruciaal deel van ons kwetsbaar is voor uitbuiting.

Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen in de VLOGs:

1 – Wat zijn we?

2 – Het belang van de vrije wil

3 – Het verschil tussen negativiteit en duisternis

4 – Bewust worden

Terwijl ik mijn eigen pad bewandelde voor het vervolgen van mijn levensdoel, begon ik twee fasen te herkennen. De eerste fase had betrekking op het verbinden met mijn eigen ziel, de verbinding heb ik kunnen leggen door mijn bewustzijn te verhogen. De tweede fase kwam in beeld toen ik de hand van God terug zag door mijn gehele leven toen ik mijn eigen ziel in lijn bracht met Gods Universele energie. De tweede fase had betrekking op het verkennen en verdiepen van mijn connectie met God. Het liet me beseffen dat ik niet alleen een onderdeel ben van God zijn Universele levens energie (net zoals iedereen) maar dat God ons daadwerkelijk begeleidt en afschermt van situaties die niet bedoeld zijn voor ons hoogste zelf, zelfs als we zijn plan niet kennen of hem niet erkennen! Dit is een ander verbindingsniveau welke tot onze beschikking is gesteld en ons de mogelijkheid biedt ons te verheffen tot het hoogste niveau op deze aarde.

%d